Verloop van een gezinstherapie

Kenmerkend voor gezinstherapie is dat de gezinsleden samen in behandeling zijn. Ouders en kinderen, broers en zussen hebben een belangrijke band met elkaar. Net zoals een individu doorheen zijn leven ontwikkelt, maakt ook een gezin een ontwikkeling door met groeikansen voor de gezinsleden maar eveneens met de nodige conflicten.

Soms geraken gezinnen verstrikt in deze conflicten en leiden de conflicten tot kwetsuren. Indien dit een steeds terugkerend patroon wordt, is het zinvol om in therapie te gaan. Ouders kunnen dan een eerste afspraak reserveren via onze online agenda of even met ons contact opnemen.

Tijdens een intake gesprek gaan we samen met de ouders na welke uitdagingen het gezin ervaart. Doorheen de begeleiding zal het belangrijk zijn om de ouders regelmatig te ontmoeten met het oog op ondersteuning en aftoetsen van het verloop van de begeleiding.

Daarnaast kunnen er diverse maandelijkse sessies voorzien worden waarop alle gezinsleden worden uitgenodigd. Door ervoor te zorgen dat kinderen horen welke zorgen ze hebben, maar ook door kinderen aan het woord te laten, wordt iedereen betrokken bij de zoektocht naar oplossingen.

Werkwijze bij een therapie voor gezinnen

In gezinstherapie worden de problemen bekeken in interactie tussen de verschillende gezinsleden. Samen met de therapeut wordt er enerzijds gezocht hoe het gezin geblokkeerd geraakt, anderzijds worden ook de krachten van het gezin in beeld gebracht. De krachten van een gezin zijn vaak een hulpmiddel om de negatieve spiraal te doorbreken.

Gezinstherapie kan gecombineerd worden met relatietherapie en/of individuele therapie van één of meerdere gezinsleden.

Gezinstherapie

Het gezin Janssens werd recent geconfronteerd met heel wat tegenslagen. Mama kreeg te horen dat ze haar werk zal verliezen, papa staat erg onder druk om deadlines te halen en hun dochter heeft heel wat problemen op school. Iedereen is heel prikkelbaar en er is nog amper ruimte voor ontspanning. Na de hevige ruzie dit weekend, neemt mama contact op met de praktijk.

Relatietherapie

Jan (40 jaar) en Lieve (37 jaar) zijn 10 jaar getrouwd en hebben intussen 2 kinderen. Sinds een jaar maken ze voor het minste hevige ruzie. Beiden zijn ze erg ongelukkig, maar vinden de tijd niet om de situatie te keren. De kinderen, het werk, de financiële situatie: het zijn allemaal dingen die heel veel energie vergen en aanleiding geven tot dagelijkse ruzies. Beiden hebben het gevoel dat het zo niet langer kan. Jan besluit contact op te nemen met de praktijk om samen met Lieve aan hun relatie te werken.

Opvoedingsondersteuning

Net zoals heel wat ouders hebben ook Wim (42 jaar) en Eva (45 jaar) vragen bij de opvoeding van hun kinderen. Hun dochter Anaïs (7 jaar) maakt zich zeer snel kwaad en hun zoon Bram (9 jaar) doet steeds waar hij zin in heeft. Wat ze ook proberen, ze slagen er niet in om regels in te voeren. Er is voortdurend ruzie en de sfeer in huis is niet te harden. Ten einde raad vragen ze steun aan de praktijk en maken ze een afspraak.

Bemiddeling

De scheiding tussen Joris (35 jaar) en Inne (34 jaar) verliep zeer moeilijk en was pijnlijk voor hen en de twee kinderen. Nu de moeilike tijd achter de rug is, verloopt het overleg tussen hen over de kinderen nog steeds zeer moeilijk. Een neutraal persoon die hen helpt een plan op te stellen rond de opvoeding van de kinderen lijkt hen een goed idee. Ze maken samen een afspraak in de praktijk.

Echtscheiding

Laura (40 jaar) en Luc (42 jaar) besloten na een periode van ruzie en verdriet hun huwelijk stop te zetten. Die beslissing is niet alleen voor hen emotioneel, maar ook voor de kinderen Leen (7 jaar) en Leonie (9 jaar). De veranderingen brengen heel veel vragen met zich mee en ze weten niet steeds hoe ze de kinderen moeten leren omgaan met de situatie. Samen beslissen ze om contact op te nemen met de praktijk op zoek naar advies.

Nieuw samengesteld gezin

Kirsten (39 jaar) en haar kinderen Koen (10 jaar) en Kevin (15 jaar) leven al een hele tijd als gezin zonder de vader Kurt (37 jaar). Om de twee weken gaan de kinderen een weekend bij de vader op bezoek. Tijdens een van die weekends leerde Kirsten de charmante Kris (40 jaar) kennen. Het klikt zo goed, dat hun relatie steeds hechter wordt. Wanneer ze besluiten samen te gaan wonen reageren de kinderen heel vreemd. Koen wordt plots opstandig en Kevin weigert te luisteren naar wat Kris zegt. Omdat Kirsten niet meteen weet hoe ze de situatie moet aanpakken neemt ze contact op met de praktijk.

Schokkende gebeurtenis

Het gezin Janssens werd vorige maand geconfronteerd met een ernstige ziekte van de jongste dochter Anke (7 jaar). De prognose blijkt zeer onzeker te zijn en er zijn frequente ziekenhuisbezoeken. De ziekete heeft een impact op het hele gezin, ook op Amelie (9 jaar) en Annemarie (12 jaar). Om beter te kunnen spreken over de situatie vragen Alphons (35 jaar) en Alice (33 jaar) raad aan de praktijk.

Rouw

Mathias (30 jaar) is de papa van Mia (9 jaar). Zijn vrouw Merel (29 jaar) kwam vorig jaar om in een tragisch ongeval. Hij heeft zoveel verdriet dat hij het te moeilijk heeft om te praten over zijn gemis. Ook Mia blijft het zeer moeilijk hebben met de dood van haar mama, maar kan daarvoor bij niemand terecht. De familie geeft Mathias de raad conact op te nemen met de praktijk.