Verloop van een kindertherapie

Je kan als ouders online afspraken boeken voor jullie zelf en jullie kind. Het is raadzaam om op voorhand reeds de nodige sessies in te plannen. We kunnen dit door door tijdens het intake gesprek samen online een account voor jullie aan te maken en reeds enkele afspraken in te boeken.

Deze afspraken kunnen bestaan uit een intake gesprek, een diagnostische sessie, een ouder sessie, een kindertherapie sessie of een schooloverleg:

1. Intake gesprek

Een eerste afspraak noemen we een intake gesprek. Daarbij zijn best beide ouders aanwezig samen met het kind. Tijdens dit intake gesprek wordt het problem uitvoerig besproken en wordt bekeken waarom jullie als ouders hulp willen voor je kind. Op het einde van dit eerste gesprek krijgen de ouders huiswerk mee in de vorm van een vragenlijst. Ook voor de school wordt ere en vragenlijst voorzien. Deze vragenlijsten dienen zo spoedig mogelijk terugbezorgd te worden via mail of per post.

2. Diagnostische sessie

Na het intake gesprek worden steeds 2 diagnostische sessies voorzien om een goed beeld te krijgen op de hulpvraag van je kind en de gemelde problemen. Deze sessies kunnen bestaan uit zowel diagnstische testen (iq, concentratie, persoonlijkheid) als een gesprek omtrent de ervaren problemen en de wens tot verandering.

3. Ouder sessie

Tijdens een ouder sessie bespreken we de situatie en eventuele progressie uitvoerig. Het is aangeraden om tijdens de begeleiding maandelijks een oudergesprek te plannen. Op die manier kunnen we regelmatig overleggen.

4. Kindertherapie sessie

Naast het intake gesprek, de diagostische sessies en de ouder sessies zijn er natuurlijk therapie sessies voor jullie kind. Deze kindersessies gaan aanvankelijk best wekelijks door. Eenmaal er progresie werd gemaakt kan de frequentie dalen. Bij de start van de begeleiding is het aangewezen om toch 6 sessies in te plannen die kort op elkaar volgen.

5. School overleg

Indien dit wenselijk blijkt, zal ook aan de school een voorstel van gesprek gedaan worden. Samen met jullie wordt de school dan bezocht om een plan van aanpak te bespreken.

Werkwijze bij een kindertherapie

Afhankelijk van de problematiek, het kind en jullie vraag als ouder kan er gekozen worden voor speltherapie, gesprekstherapie, sociale vaardigheidstraining of een andere therapie vorm.

Iedere sessie duurt 45 minuten. Een kindersessie verloopt best een half uur zonder de ouders en nadien een kwartier met de ouders. Het is immers belangrijk dat je als ouder de huiswerk opdrachten kan opvolgen.

Alle contacten zijn vertrouwelijk, zowel met het kind als met de ouders. Zonder toestemming van de ouders zal er niet met derden gesproken worden. Na speltherapeutische sessies zal aan het kind toestemming worden gevraagd om met de ouders te mogen spreken. Toestemming van beide ouders is een vereiste voor het starten van een begeleiding, ook in geval van echtscheiding. De toestemming dient te gebeuren door het ondertekenen van de intake vragenlijst. Zonder het ondertekenen van deze lijst kan een begeleiding niet starten.

Zelfvertrouwen

Mieke (7 jaar) gelooft niet erg in zichzelf. Ze vertelt mama dat de kindjes in de klas haar niet leuk vinden en spelt vaak alleen. Papa merkt dat Mieke heel vaak aan het piekeren is en het schoolwork verloopt heel moeizaam. Mieke is erg ongelukkig en wil graag hulp.

Psychosomatische klachten

Piet (8 jaar) klaagt al een hele tijd over buikpijn en misselijkheid. Na verschillende bezoeken aan de dokter werd er niets gevonden, maar toch coelt Piet zich nog steeds niet goed. Zijn buikpijn wordt steeds heviger als hij een toets moet oplossen of als hij iets moet doen dat hij niet wil doen. De mama en papa van Piet willen dat iemand hen help om zijn lichamelijke problemen op te lossen.

Angst

Jan (9 jaar) is steeds angstig. Alles wat er rond hem gebeurt maakt hem zenuwachtig. Hij klampt dan ook snel aan mama vast in de hoop dat zei hem gerust zal stellen. Hij heeft heel weinig zelfvertrouwen en is heel streng voor zichzelf. Als hij huiswerk maakt, dan roept hij steeds dat hij het niet kan. Het huiswerk maken wordt zo een strijd, dat mama hulp wil om de angst van Jan onder controle te krijgen.

Emotionele problemen

Lien (8 jaar) is vaak somber en ongelukkig. Mama heeft het gevoel dat Lien niet goed in haar vel zit en niet tevreden is met zichzelf. Lien maakt zich zorgen over soms de kleinste dingen. Als er iets misloopt, dan zit ze in de put en huilt ze heel erg. Tijdens een van haar laatste huilbuien vroeg ze mama wat ze kon doen om zich beter te voelen. Mama stelde daarop voor om een afspraak te maken.

Sociale problemen

Luc (10 jaar) moest dit jaar blijven zitten. Zijn schoolwork verliep moeilijk, vooral omdat hij nog niet echt 10 jaar lijkt. Nu wordt Luc er gepest door klasgenootjes en dat maakt hem erg verdrietig. Elke keer komt hij thuis met de wildste verhalen van wat zijn klasgenoten doen om hem te plagen. Papa heeft het gevoel dat hij wat meer sociale vaardigheden moet aanleren en neemt contact op.

Gedragsproblemen

Lieve (11 jaar) gedraagt zich vaak erg agressief. Elke keer als mama een regel stelt, dan slat ze wilt om zich heen en roept ze de hele buurt bij elkaar. Ze zoekt heel vaak op een storende manier aandacht, zoals reopen en tieren. Iedere dag heeft Lieve ruzie met haar klasgenootjes. De juf gaf aan mama de raad om hulp te zoeken.

Concentratie problemen

De juf spreekt de ouders van Willem (8 jaar) aan. Ze maakt zich zorgen, want telkens als Willem een toest maakt vult hij maar een klein deel in. Tijdens de les kan hij zich maar slecht concentreren. Zijn mama deelt het zelfde gevoel. Bij het oplossen van het huiswerk doet Willem vaak zo maar iets, zonder er bij n ate denken. De papa herkent Willem als een dagdromer die zeer snel afgeleid is. Ze besluiten hulp te zoeken om Willem hier bij te helpen.

Leermoeilijkheden

De klasjuf neemt contact op met de ouders van Wim (9 jaar). Ze geeft aan zich zorgen te maken, omdat de cijfers van Wim helemaal niet zo goed zijn. Mama is er echter zeker van dat hij alles goed kent, want thuis lukt het prima. Om een oplossing te vinden gaan ze naar een logopediste. Daar krijgt mama te horen dat Wim de opdrachten totaal verkeerd begrijpt. Daarop worden ze doorverwezen om ook een gesprek te hebben met een psycholoog.