Personalia

Als erkend klinisch psycholoog en psychotherapeut richt ik mij zowel op de preventieve als curatieve aspecten van psychische en psychiatrische problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Naast mijn activiteit als psychotherapeut binnen mijn eigen klinische praktijk te Aalst, biedt ik ook advies en bijstand aan organisaties met het oog op de bevordering van het algemeen psychisch welzijn.

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, ouders, artsen, zorgbegeleiders, psychologen als organisaties kunnen op mij beroep doen in hun zoektocht naar een passend antwoord op hun vraag.