Verloop

Een therapie binnen de praktijk verloopt steeds op een unieke wijze. Het is immers belangrijk het ritme van de begeleiding aan te passen aan uw specifieke situatie. Toch zou je het verloop van een begeleiding in drie globale delen kunnen opdelen:

1. Intake

Wanneer je een begeleiding wenst te starten kan je telefonisch of per mail even contact opnemen. Nadien kan je op onze website een gebruikersnaam aanmaken, zodat je op de online agenda een eerste afspraak kan inplannen. Ook alle andere afspraken kunnen op die manier gereserveerd worden.

Tijdens het intake gesprek wordt de reden van aanmelding besproken. Samen bekijken we jouw vrag naar hulp, welke doelen je wil stellen en welke aanpak voor jou geschikt zou zijn. Wanneer je gegevens hebt van je arts of doorverwijzer mag je deze gerust aanrijken tijdens dit gesprek.

Wanneer dit nodig zou zijn, zal de intake meerdere gesprekken in beslag nemen. Vaak is dit om de problematiek breder in kaart te brengen aan de hand van vragenlijsten.

Het is aan te raden om bij de start van een begeleiding reeds een 8-tal gesprekken vast te leggen, zodat de regelmaat verzekert is. We bespreken dit zeker tijdens het intake gesprek.

2. Gesprekken

Aanvankelijk hebben de gesprekken best plaat op wekelijkse basis. Eenmaal de situatie beter aanvoelt kan de regelmaat stelselmatig afgebouwd worden. Telkens een gesprek afgelopen is polsen we even of we op de goede wegzijn en of de regelmaat goed aanvoelt. We kunnen ons steeds aanpassen.

Een volgende afspraak wordt online vastgelegd op het einde van ieder gesprek.Je kan ook meerdere afspraken vastleggen ineens. Afspraken kan je ook steeds zelf online aanpassen tot 48u voor de afspraak.

3. Opvolging

Wanneer we samen besluiten dat de therapie het gewenste resultaat heeft en je zelf verder kan, nodigen we je graag uit voor opvolgingsgesprekken. Aanvankelijk zijn vier gesprekken per jaar aangewezen. Samen bespreken we wanneer deze afspraken best doorgaan.

Werkwijze bij en therapie voor volwassenen

Oedipus werkt als psychologenpraktijk steeds volgens de methode van kortdurende gesprekstherapieën.

De psychotherapeutische gesprekken verlopen op basis van een actieve samenwerking tussen cliënt en psycholoog. Tijdens de gesprekken richtten we ons op het durven herkennen van gevoelens, het begrijpen en uiten van gevoelens, maar ook op het zoeken naar een stapsgewijze oplossing om met deze gevoelens om te gaan.

De gesprekken zullen dan ook doorheen het proces op diverse dingen gericht zijn. Naast het besteden van aandacht aan jouw verhaal, gaan we ook op zoek naar nieuwe inzichten. Door specifieke vragen te stellen, een denkproces op gang te brengen, je meer te leren over jouw probleem, stil te staan bij oorzaken uit het verleden, gewoontes te leren veranderen en experimenten in het dagelijks leven uit te voeren verhoogt de begeleiding zowel inzicht als steun en kans op verandering.

Door regelmatig met elkaar te spreken kunnen we ons samen richten op een stapsgewijze vooruitgang aan jouw ritme en in de door jou gewenste richting.

Woede & Agressie

Rik (40 jaar) had zonet een hevige ruzie met zijn vrouw. De ruzie werd zo hevig dat hij zichzelf niet meer onder controle had en zijn frustratie op een fysieke manier ging omzetten. Hij sloeg op de tafel, schopte op de deur en sloeg een bord stuk.

Na de ruzie stelde zijn vrouw dat ze dit nooit meer wil meemaken. Rik zelf ziet ook in dat zijn kwaadheid veel te hevig is, maar weet niet hoe zijn agressie dit moet temperen. Samen bekijken we hoe hij frustraties kan herkennen en wat voor hem een aanvaardbare manier is om met kwaadheid en ontgoocheling om te gaan.

Verslaving

Stijn (30 jaar) had vorig weekend een ernstig ongeval met de wagen na een zware avond stappen. Hij veroorzaakte een botsing met een andere chauffeur en gelukkig vielen er geen gewonden. De politie onderwierp Stijn aan een alcoholtest die positief bleek.

De bosting was echter niet het eerste probleem veroorzaakt door alcohol. Stijn heeft ook thuis problemen omdat hij zijn maat niet kent en op een erg vervelende manier dronken is. Dit laatste incident doet hem echter beslissen dat er iets moet veranderen.

Angst & Paniek

Christy (45 jaar) werd onlangs onwel op het werk. Net op het moment dat ze een belangrijke deadline moest halen ging haar lichaam in overdrive. Haar hart ging sneller slaan, ze had een erg opgejaagd gevoel, begon te trillen en had op het eind een erg benauwd gevoel tot ze flauw viel.

Haar huisarts vetrelde dat ze een paniek aanval had. Ze gaf de arts gelijk, want het was niet het eerste moeilijke moment die ervoor zorgde dat ze flauw viel. Omdat haar angst tot een dergelijke lichamelijk paniek lijdt, verwijst de arts haar door naar de psychologenpraktijk.

Depressie

Alexander (38 jaar) voelt zich de laatste tijd erg somber. Vroeger voetbalde hij erg graag met zijn zoontje in de tuin, maar daar heeft hij geen fut meer voor. Zelfs de matchen van zijn voetbalploeg bijwonen geven hem geen plezier meer.

Na de laatste woordenwisseling met zijn vrouw heeft hij het gevoel tekort te schieten als echtgenoot. Op het werk krijgt hij stees kritiek, want het lukt hem niet meer fit te verschijnen. Het is immers al maanden dat hij slapeloze nachten geeft.

Hij denkt steeds negatiever en in een huilbui roept Alexander uit dat hij wou dat hij er niet meer was. Zijn vrouw maakt zich ernstig zorgen en maakt een afspraak voor Alexander.

Stress & burn-out

Ronny (40 jaar) was er zeker van dat een burn-out hem nooit zou overkomen. Zoiets is immers enkel voor collega's die maar weinig kunnen verdragen. Zelf kan hij heel veel werk aan en kan hij het hoofd bieden aan heel wat tegenslagen.

Wanneer hij promotie kan maken grijpt hij dan ook de kans met beide handen. Hij wil zich dan ook bewijzen en werkt heel vaak over. Wanneer zijn baas iets extra vraagt, stelt Ronny zich meteen op als vrijwilliger om de oplossing te bieden. Het werk vraagt steeds meer tijd ten koste van zijn hobby's en de tijd met zijn gezin, maar volgens Ronny hoorde dat gewoon bij zijn nieuwe functie.

Plots werd hij erg prikkelbaar voor zijn omgeving, sprak hij zeer negatief over zijn werkgever en lag hij vaak wakker van een mentale 'to-do' lijst. Gelukkig was er binnenkort een functioneringsgesprek voorzien, daar zou hij erkenning krijgen voor zijn harde werken.

De negatieve feedback die hij tijdens dit functioneringsgesprek kreeg was dan ook de druppel die de emmer deed overlopen. Ronny bleef leeg, ontgoocheld en gedemotiveerd thuis.

Innerlijke onrust

Jef (25) studeerde af aan de Universiteit en vond net werk als project ontwikkelaar. Hij heeft een leuk werk en een goede relatie, maar toch voelt hij zich erg onrustig. Hij heeft voortdurend negatieve gedachten over zijn vaardigheden als project ontwikkelaar, maakt zich zorgen over de toekomst van zijn relatie en kan het alleen wonen maar niet gewoon worden. Zijn rusteloosheid en problemen om zijn ritme in het leven te vinden maken dat hij een afspraak maakt in de praktijk.

AD(H) bij volwassenen

Paul (35 jaar) is reeds van kinds been af heel chaotisch. Hij heeft een heel erg uitstel gedrag en is vaak afwezig tijdens gesprekken. Paul leerde er echter mee leven en had nooit echt veel problemen tot vandaag. Door veranderingen op het werk heeft hij nieuwe taken opgelegd gekregen, maar die raken nooit af. Hij neemt contact op om ondersteuning te krijgen bij het behalen van die nieuwe doelen.

Problemen met de omgeving

Michiel (50 jaar) heeft het steeds moeilijk gehad om vriendschappen te sluiten. Iedere vriendschap die hij had eindigde in ruzie. Ook de relaties die hij had waren nooit een lang leven beschoren. Bij zijn laatste breuk vroeg hij aan zijn vriendin waarom het fout gelopen was. Ze vertelde hem dat hij haar veel te hoge eisen oplegde, waardoor ze nooit kon voldoen aan zijn verwachtingen.

Michiel begrijpt die reden niet goed, maar wil toch eens bekijken of dit de reden is van zijn probleem. Hij neemt contact op met de praktijk voor een gesprek.